HTC Superfloor

Vi slipar betonggolv i alla sorters bostads-, kontors- och industrimiljöer. vi använder främst HTC-produkten Superfloor. Vi utför också renoveringar av alltifrån granit, marmor och kalksten till terazzo och trägolv. Du får hjälp med både konsultation och beräkningar inför varje projekt, vi är gärna med redan på planeringsstadiet.

HTC Superfloor är ett varumärkeskyddat slipkoncept som enbart får utföras av utvalda entreprenörer. Ett HTC Superfloor kan enbart utföras med hjälp maskiner och verktyg tillverkade av HTC Sweden.

Ofta beläggs betonggolv med svagare ytskikt som med tiden spricker och skadas. Med Superfloor slipas detta ytskikt bort och istället exponeras den underliggande, starka betongen. Den kan sedan poleras med HTC:s diamantverktyg i olika många steg för att få allt från ett matt till ett högblankt golv.

HTC Superfloor® Platinum
page10image13216Platinum är det koncept som ger den högsta glansen och som vi vanligtvis rekommenderar våra kunder. Här slipas golvet i fler steg än övriga koncept. Det ger golvet en oöverträffad styrka. Den blanka ytan gör även att truckmärken och andra föroreningar inte fastnar och att ljus reflekteras på ett bra sätt.

HTC Superfloor® Gold
page10image13384Gold innebär att betongen inte slipas ned lika djupt som i t ex Plati- num. Därför exponeras inte lika mycket ballast. I Gold, precis som i övriga koncept, poleras golvet sedan med HTC TwisterTM, och det får en nästan lika hög glans som Platinum. Även i detta koncept blir golvet motståndskraftigt mot t ex truckmärken. HTC Superfloor® Gold är bäst lämpat för redan plana betonggolv.

HTC Superfloor® Silver
page10image13552Konceptet Silver är en variant av Platinum. Här slipas betonggolvet lika djupt som i Platinum, men poleras inte. Ballasten expo-neras som i Platinum. Silver är därför ett koncept som passar bra om man före- drar ett golv med en matt yta.

HTC Superfloor® Bronze
page10image13720Bronze är det koncept som består av minst antal slip- och polersteg. Här exponeras inte konstruktions-betongen. Istället poleras den översta betonghuden utan att slipas bort. Processen stärker dock betonghuden och skapar en blank yta.